Saturday, April 5, 2014

ಹುಚ್ ಮಂಗ್ಯಾ ಪಾಂಡೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕ ತಾನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಹತ್ತಾನ!

ಇತ್ತ ಕಡಿ, ಟೈವಾಕ್ ಗುಡ್ಡದ್ ತುದೀಮ್ಯಾಲಿನ್ ಝೋಪಡೀ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಜೂಕ್ ನಿಂತ ಹುಚ್ ಮಂಗ್ಯಾ ಪಾಂಡೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕ ತಾನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಹತ್ತಾನ! ಹೇಮಾಮಾಲಿ ಬಾಜೂಕರ ಕುಂತ ಕೇಳಾಕ್ಹತ್ತಾಳ!
ಹಂಗ ಆಗ್ಲಿ...
ಇನ್ನೂ ಖರ್ಚೀಗ್ ಸಾಕಾಗಿ ಮಿಗೊವಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡದ. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ ಕೇಳೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಾಂಗಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಿ ಆಗೂಗಂಟ ಮ್ಯಾಲ್ನಂವ್ವಾ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನ! ಅಂವಾ ಭಾಳಾ ಇದ್ಹಾಂಗ! ಏನೂ ಇಲ್ದನ ಛಲೋ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡೂದ ಹ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನೂದನೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ! ಭಾಳಾತು ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕೂ ಅಂತಾನೂ ಅವಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತದ. ಅಂಜಿಕಿ ಪಿಂಜಿಕಿ ಏನೂ ಇಲ್ದಾಂಗ ಬಾಳುವಿ ಮಾಡೂದ್ಹ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯಾನೂ ಅಂವಾ ಬರೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ ಹಗಲೆಲ್ಲಾ!ಹಂಗಾಗಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೂದೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದ! ಅದ್ಕ ನಾ ಅನ್ನಾಂಗಿಲ್ಲಾ!
******
ಸಣ್ಣಾವ್ರ ಮುಂದ ದೊಡ್ಡೊವ್ರಾಗೋರು.... ದೊಡ್ಡೋರಾದ್ಮ್ಯಾಲೆ ಸಣ್ಣಾ ಆಗೋವ್ರು! ನಾನೂ, ನೀನೂ, ಅವನೂ, ಅವಳೂ,ಎಲ್ಲಾರೂ ಹಾಂಗೇನೋ ತಮ್ಯಾ ಸಣ್ಣಾ ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯಾ ಅಂದ್ಕೋಂಡೀಯೇನೂ? ದೊಡ್ಡದೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಘನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೀಯೇನೂ? ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳೇ ಅದಾವ! ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಲ್ಲ... ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಲ್ಲಾ.... ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರೆಬ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲೋ ತಮ್ಯಾ ಎರ್ಡೂ ಒಂಥರಾ ಚರಿಗೀ ಇದ್ಹಾಂಗ! ಸ್ವಲ್ಪನ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಚರಿಗೀ ತಗೊಂಡ ಹೋಗೂದಾಗ್ತದ ಮತ್ತ! ಚರಿಗಿ ತಿರುಗಿದ್ರ ಗಿರಿಚ ಆಗಿ ಗಿರಿಗಿರಿ ಗಿರಗಿಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಿ ಗಿಲ್ಮಿಟ್ ಒಳಗಿನ ಮಿರ್ಚಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ತರ್ಸ್ತಾವೋ! ನೀರ ಕುಡಿದ್ರೂ ಮೂಗ್ನ್ಯಾಗಿನ ನೀರ ಆರಾಂಗಿಲ್ಲ... ಮುಕ್ಳ್ಯಾಗಿನ ಉರಿ ಬಿಡಾಂಗಿಲ್ಲ! ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು... ಅದು ಹಾಂಗ ಮುಗಿಯೂ ಕಥಿ ಅಲ್ಲ.
ಹೀಂಗ ಸಾಧನಕೇರಿಗಂಟಾನೂ ಹಾಸಿ ಹಾಲಗೇರಿ ಸುತ್ತಿ ಹಳೀ ಧಾರವಾಡ್ದಾಗಿನ ಮಂಗ್ಯಾನ್ ಮಹಲ್ ದಾಟಿ ಬಂದ್ರೂನೂ ಮತ್ತ ಕೂಗತಿರ್ತಾವ ಜೋಡ ಗೂಗಿ ಜೋಗೀ ಮಟ್ಟಿಯೊಳಗ! ಹಾಡೇ ಹಗಲೂ... ಮಟಾಮಟಾ ಮದ್ಯಾಹ್ನ.... ಕಟಾಕಟಿ ಕತ್ತಲದಾಗ.... ಮಾಮರಾ ತೂಗತದ ಬಾ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಭೋಗೀ.... ಬಂದಾನ ಭಲೇ ಜೋಗೀ!

ಸರಿ ಹಾಂಗಾದ್ರ... ಕಣ್ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೀ ಮಾಡ್ರಿ... ನಂಗೂ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಅಕ್ಷರಾ ಏನಾರ ಓದ್ಕೋಂಡು ಹಾಸ್ಗಿ ಒದ್ಯೂ ಟೈಂ ಆಗೇದ!

No comments:

Post a Comment